GIZAKUDE – Erakunde humanistentzako kudeaketaeredua sortzen dugu

 In Destacado, LANLAB, PR4yectos
[EUS]«Pertsonaren zentraltasuna misiotik kudeaketaeredura eramanez»

GIZAKUDE sortu da misio humanistak dituzten erakundeek lagun egiten dieten pertsonen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko eta, horrela, erakunde horiei bete behar duten misioa beren balioei eutsiz betetzen laguntzeko.

<Versión ES>

GIZAKUDEk eskaintzen dituen kudeaketa-tresnek erraztu egiten dute erabakiak hartzea eta baliabideak eta prozesuak antolatzea, funtsezko ideia bat errespetatuz: pertsonen zentraltasuna eramatea asmoen adierazpenetik eta arretaereduetatik kudeaketa-eredura.

GIZAKUDE eratu zeneko filosofiaren eta asistentzia-jardunaren arteko kate-maila da.

  • PERTSONA dimentsioa: Lagun egiten zaien pertsonen bizitzarako emaitza positiboak dira kudeaketaren lehen multzo berezia eta garrantzitsuena, % 100 estrategikoa.
  • EUSKARRI-EKOSISTEMA (ECA) dimentsioa: Familia-sareak, arretako profesionalek eta komunitateak osatzen dute ECA. Alde batetik, lagun egiten zaion pertsonaren bizitzarako emaitza positiboetan egiten dien ekarpenak eta, bestetik, norberaren bizitzarako emaitza positiboek osatzen dute kudeaketako bigarren multzo berezia.
  • BALIOAK dimentsioa: Misio humanista duen erakunde batek leialtasunez jaso, neurtu eta errespetatu beharko lituzkeen sine qua non balioak dira hirugarren dimentsio berezia GIZAKUDEn. Balio horiekiko leialtasunak baino ez ditu baliozkotzen erakundearen emaitza bai humanistak (emaitza positiboa pertsonen bizitzan), bai ez-humanistak (ekonomikoak, sozialak…).

 

Gizakude